Ogólnopolska konferencja naukowa – Warszawa – Gdańsk